Korzyści


Solidny Partner - Korzyści

Korzyści z uczestnictwa w Klubie Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” (skupiającym laureatów programu):

  • wzmocnienie wizerunku, marki i konkurencyjności firmy
  • współpraca z firmami oferującymi produkty i usługi wysokiej jakości (m.in. system współpracy poleconych firm) oraz możliwość pozyskania nowych klientów
  • stała promocja uczestników Klubu w kraju i za granicą
  • organizowanie (na preferencyjnych warunkach, pozwalających zyskać do 11 tys. zł) interaktywnych form świadczenia usług: poprzez Web City innowacyjny system wizualizacji i komunikacji online – m.in. konferencji, spotkań, konsultacji, pokazów, targów wirtualnych, giełd i in. wydarzeń (połączonych również ze sprzedażą) oraz uczestnictwo w nich
  • atrakcyjne zniżki umożliwiające zmniejszenie kosztów działalności firmy (nawet o ponad 7 tys. zł/miesiąc): na kompleksowe usługi ubezpieczeniowe, medyczne i in. dla firm oraz osób indywidualnych; finansowe (m.in. pozyskiwania funduszy europejskich, dotacji, kredytów, leasing), profesjonalne doradztwo personalne; szkolenia; usługi marketingowe (badania rynku, mailing, telemarketing i in.); różne formy reklamy (w mediach, w Internecie, reklama zewnętrzna na terenie całej Polski i in.)
  • uprawnienie do posługiwania się przez firmę w działaniach marketingowych znakiem Klubu Rzetelnego Biznesu Solidny Partner” + pakiet materiałów promocyjnych (po zakończeniu okresu weryfikacji uczestnik otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem „Solidny Partner” z oznaczeniem roku lub lat, w których była przeprowadzana)
  • prestiżowy certyfikat (w języku polskim i angielskim) oraz specjalne certyfikaty europejskie możliwe do uzyskania już po 2 roku uczestnictwa w programie: brązowy, srebrnyzłoty, platynowy, diamentowy

Certyfikaty Klubu, dyplomy uznania programu „Solidny Partner” oraz i inne nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez MTP pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska.

Certyfikat dla firmy

Program jest prezentowany w portalu inicjatywy ONZ „Global Compact” (w której uczestniczymy od 2001 r.), zarządzanym przez biuro GC (funkcjonujące w ramach Biura Sekretarza Generalnego ONZ w Nowym Jorku) – portal ten jest często odwiedzany przez internatów z całego świata oraz na stronie Global Compact Network Poland.

  • na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki zamieszczono specjalną publikację prezentującą program Solidny Partner” oraz inne, wybrane polskie inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – „CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce” – str. 9
  • informacja o programie i jego uczestnikach jest także upowszechniana w mediach, na konferencjach, spotkaniach, w Internecie (w serwisach własnych i partnerskich oraz w różnych formach e-marketingu) itp.
  • partnerem strategicznym programu są m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie

Każdy uczestnik Klubu otrzymuje także bez dodatkowych opłat Konto Gold w portalu biznesowym solidnypartner.eu, umożliwiające pełną prezentację i promocję firmy (tekst w j. polskim, angielskim, niemieckim + grafika i zdjęcia) wyróżnionej znakiem „Solidny Partner”, na specjalnych zasadach (m.in. miejsce w Galerii Laureatów i innych działach tematycznych) – co wzmacnia kreowanie pozytywnego wizerunku i PR firmy. Konto zapewnia najwyższą preferencję w wynikach wyszukiwania przedsiębiorstw oraz zamieszczanie największej liczby ofert, a także uprawnia do korzystania ze zniżek na produkty i usługi oferowane przez portal lub jego partnerów (eksponowane w dolnej części strony głównej portalu), jak również do zamieszczania dwóch dodatkowych odnośników (związanych ze słowami kluczowymi) w treści każdego autorskiego artykułu opublikowanego w Czytelni Biznesowej, co wpływa na kształtowanie autorytetu eksperckiego i zwiększenie widoczności przedsiębiorstwa w Internecie.

Portal biznesowy solidnypartner.eu jest platformą marketingową dla uczestników rynku oferujących produkty i usługi wysokiej jakości, bądź ich poszukujących. Zapewnia wiele usług bezpłatnie lub po atrakcyjnych cenach, m.in. dzięki wyżej wymienionym, znaczącym zniżkom dla uczestników Klubu Rzetelnego Biznesu Solidny Partner”.

Celem rozbudowanego systemu preferencji dla uczestników Klubu jest zachęcenie także innych firm do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami rzetelności i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Portal jest połączony z wieloma prestiżowymi serwisami w kraju i za granicą (m.in. poprzez stronę internetową programu), a także promowany w różnych formach (media, reklama zewnętrzna, marketing internetowy) przez wyspecjalizowane firmy partnerskie, co dodatkowo wpływa na PR prezentowanych firm.

Funkcjonuje również system poleceń – za pozyskanie uczestnika programu firma otrzymuje 10% wnoszonych przez niego opłat (przez cały okres jego obecności w programie), a zapraszając swoich kontrahentów ogranicza ryzyko w biznesie i buduje łańcuch dostaw złożony z rzetelnych i odpowiedzialnych firm.

Podsumowując – naszymi głównymi celami są: wzmacnianie wizerunku laureatów programu (w szczególności firm uczestniczących w Klubie Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner”), promocja przedsiębiorstw, współpraca firm oferujących usługi i produkty wysokiej jakości, stwarzanie możliwości pozyskiwania nowych klientów, a także wspieranie bezpieczeństwa w biznesie.

Dołącz do nas