Korzyści


Certyfikat dla firmy

 

Certyfikaty Klubu, dyplomy uznania programu „Solidny Partner”, nagradzające zarówno dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów mające na celu zachęcanie firm do tego rodzaju aktywności w środowisku lokalnym, są wręczane podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO-SYSTEM, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (partnera strategicznego programu).

Informacje o przyznanych nagrodach są upowszechniane w różnych formach w Internecie oraz w mediach, w  celu zachęcenia również innych podmiotów do podejmowania tego typu działań, służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Są one także zamieszczane w portalu internetowym (odwiedzanym często przez internautów z całego świata) programu ONZ, Global Compact, który pomagaliśmy zainicjować w 2001 r. w Polsce i w którym program „Solidny Partner” uczestniczy od samego początku.

 

Solidny Partner - Korzyści                                      * szczegółowa informacja

Dołącz do nas