Polityka prywatności


Ochrona prywatności wszystkich korzystających z serwisu solidnypartner.pl

jest dla nas najwyższym priorytetem.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby dane firm i użytkowników korzystających z serwisu były jak najlepiej chronione. Jednocześnie maksymalnie ograniczamy zakres gromadzonych danych – zbieramy jedynie te, które są niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania serwisu oraz właściwego korzystania z oferowanych usług.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe zamieszczane w serwisie są gromadzone, przechowywane, przetwarzanie i zabezpieczanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez firmę Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wergiliusza 72/1, NIP 781-004-64-28, REGON 004818298 (zwaną dalej CEIDE) będącą w rozumieniu Ustawy administratorem zbioru danych.

Przedstawiciel firmy, dokonujący jej rejestracji w serwisie (np. poprzez formularz zgłoszeniowy w zakładce „Dołącz”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEIDE danych firmy oraz dobrowolnie przekazanych swoich danych osobowych (imienia i  nazwiska) i kontaktowych, zamieszczonych w bazie danych w celu zapewnienia właściwego korzystania z oferowanych usług (dane te są zbierane z przeznaczeniem do celów kontaktowych i dostępne jedynie dla uprawnionych osób). Jednocześnie firmie oraz jej przedstawicielowi przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Dane adresowe i osobowe, gromadzone w związku z właściwą obsługą oferowanych usług, mogą zostać udostępnione osobom trzecim jedynie z mocy przepisów prawa, na podstawie decyzji uprawnionego organu, a także w celu ochrony praw CEIDE. Poza wskazanymi przypadkami dane adresowe i osobowe mogą zostać ujawnione jedynie za zgodą podmiotu, którego dotyczą.

CEIDE może nie wyrazić zgody na usunięcie danych użytkownika serwisu lub firmy bądź jej przedstawiciela, jeśli naruszyli oni zasady programu „Solidny Partner” lub przepisy prawa, a dane te są niezbędne do wyjaśnienia sprawy i ustalenia zakresu odpowiedzialności.

Dane nawigacyjne

W celu ulepszania obsługi serwisu oraz analizy danych statystycznych, podczas nawigacji w serwisie mogą być automatycznie zbierane niektóre anonimowe informacje (np. zawarte w logach systemowych: adres IP komputera, rodzaj przeglądarki, data i czas dostępu, a także informacje o używanych linkach, odnośnikach i in.).

Serwis używa mechanizmu cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych na serwerze CEIDE i komputerze osoby korzystającej z portalu), m.in. do zachowania informacji o firmie lub użytkowniku (jest to niezbędne np. do obsługi logowania), do opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin kont, a także do dostosowywania oferowanych usług do preferencji i potrzeb osób korzystających z serwisu. Pliki cookies są w pełni bezpieczne dla komputera, nie są również wykorzystywane do przetwarzania lub przechowywania danych osobowych oraz nie umożliwiają ich identyfikacji.

Postanowienia końcowe

CEIDE może w części lub w całości zmienić Politykę prywatności, która w zmienionym brzmieniu będzie obowiązywała od chwili opublikowania jej w serwisie.

 

                                                        Obowiązuje od: 20 maja 2014 r.