Organizatorzy


Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego

 

Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego powstało w 1992 r. (do stycznia 1997 r. działało pod nazwą Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej, a następnie do grudnia 2004 r. pod nazwą Centrum Promocji Biznesu).

Od początku swego istnienia zajmowało się wieloma dziedzinami marketingu (m.in. kojarzeniem ofert gospodarczych firm krajowych i zagranicznych, prowadzeniem kompleksowych kampanii promocyjno-reklamowych oraz reklamą wizualną, a także opracowywaniem różnego typu wydawnictw informacyjnych).

W 1995 r. Centrum zainicjowało program Solidny Partner, autorstwa Michała Wieczorka. Był wówczas jedynym w Polsce programem certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie. W 2001 r. program otrzymał patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Prezesa Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę ONZ „Global Compact” (Centrum jest operatorem programu).

Centrum uczestniczyło również w realizacji inicjatywy Rady Europy w zakresie pobudzania i wspierania lokalnej przedsiębiorczości poprzez turystykę (program europejskich dróg kulturowych). W latach 1992 – 1999 współpracowało w tym zakresie m.in. ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW), jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2001 r. SGiPW wpiera także działania programu „Solidny Partner”.

Utworzono również portal biznesowy solidnypartner.eu promujący laureatów programu „Solidny Partner” oraz inne firmy oferujące towary i usługi wysokiej jakości. Jednym z głównych celów zarówno programu, jak i serwisu, jest stworzenie „strefy zwiększonego bezpieczeństwa w biznesie”, co jest wartością szczególnie cenną dla potencjalnych kontrahentów i klientów w czasie obecnego „kryzysu zaufania”.

 

Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu

 

Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu zostało założone w 1999 r. przez przedstawicieli firm – laureatów programu "Solidny Partner", instytucji otoczenia biznesu (w gronie założycieli były m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie) oraz ekspertów z różnych dziedzin. Celem działania stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań etycznych w biznesie oraz realizacja przedsięwzięć sprzyjających kształtowaniu się pozytywnej opinii społecznej o środowisku biznesu.

 

Od momentu swego powstania stowarzyszenie jest współorganizatorem programu „Solidny Partner” (wraz z inicjatorem programu, Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego), szczególnie w zakresie nadzoru merytorycznego nad programem.

 

Zarząd Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu:

 

Prezes zarządu – Tomasz Naganowski

Wiceprezes – Michał Wieczorek

Skarbnik – Stanisław Rybka