Raporty


Raporty z działań promujących społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz inicjatywę ONZ „Global Compact”, przeprowadzonych w ramach realizacji programu „Solidny Partner” (zamieszczone na portalu internetowym GC, zarządzanym przez Biuro „Global Compact”, funkcjonujące w strukturze Biura Sekretarza Generalnego ONZ):