Solidny partner w środowisku lokalnym


W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową i  rządową, związkami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r. (był wówczas jedynym tego typu programem w Polsce, która przechodziła głębokie przemiany polityczne i społeczne). Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact, którą organizatorzy programu pomagali zainicjować w 2001 r. w Polsce i w której program „Solidny Partner” uczestniczy od początku.

Raporty ONZ oraz wielu organizacji ekologicznych, oparte na wieloletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygnalizują postępującą degradację środowiska naturalnego (ocieplanie klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie plastikiem i in.), spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą katastrofami ekologicznymi. Stąd też przeciwdziałanie tym zjawiskom jest obecnie jednym z głównych priorytetów w strategii działania Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych priorytetów programu „Solidny Partner”.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

 

POL-ECO SYSTEM 2019

Przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” (realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”). Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się w dniu 10.10 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (wieloletniego partnera strategicznego programu).

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd Miejski w Legionowie, Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta i Gminy Sierpc, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Gminy w Przesmykach, Urząd Gminy Wiązowna,

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Bobolicach

Specjalne dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
 • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
 • Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.)

 

laureaci-19

 

POL-ECO-SYSTEM 2018

Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym” (realizowanym w ramach programu „Solidny Partner”). Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się w dniu 23.10 2018 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (partnera strategicznego programu „Solidny Partner”).

Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Urząd Gminy Gomunice, Urząd Miejski w Koluszkach, Urząd Miejski w Rzgowie

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd Gminy Jadów, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Miejski w Mszczonowie

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

Specjalne certyfikaty i dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:

 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
 • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
 • Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).

 

Solidny partner w środowisku lokalnym 2018

 

POL-ECO-SYSTEM 2017

W dniu 18.10 2017 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

Dyplomy uznania otrzymali:

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego:

 Miejska Pasieka Artystyczna Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

Urząd Gminy Bełchatów, Urząd Gminy Burzenin, Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Urząd Miejski w Łowiczu

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Urząd Gminy Teresin, Starostwo Powiatowe w Siedlcach

 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

Urząd Miejski w Karlinie

Nagrodzone zostały także firmy od wielu lat uczestniczące w programie Solidny Partner:

 • ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole
 • Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu
 • Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. w Łomży

 

Pełna relacja z wręczenia dyplomów dostępna jest tutaj.

 

POL-ECO-SYSTEM 2016

Podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług KomunalnychPOL-ECO-SYSTEM, zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, w dniu 12.10 2016 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów laureatom w projekcie „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

 

Dyplomy uznania otrzymali:

 • Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego    
 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:
  • Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim                                                                                            
  • Starostwo Powiatowe w Przasnyszu                                                                                                    
 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:
  • Starostwo Powiatowe w Krapkowicach                                                                                                
 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
  • Urząd Miejski w Wałbrzychu                                                                                                             
 • Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:
  • Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

Pełna relacja z wręczenia dyplomów dostępna jest tutaj.

 

Laureaci mieli również możliwość bezpłatnej prezentacji swoich inicjatyw na „Targach Dobrych Praktyk” (11‑14.10.2016 r.), zorganizowanych na innowacyjnej platformie Web City, w celu zwiększenia atrakcyjności wyróżnień i zasięgu wydarzenia (było ono realizowane w  Internecie, równolegle do targów „POL-ECO-SYSTEM”).

Z „Targami Dobrych Praktyk” była związana konferencja online upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych, umożliwiających finansowanie e-usług i innowacji), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów, prowadzona przez ekspertów z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Rozwoju oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Stoiska z informacją o funduszach europejskich, gdzie było można pobrać materiały i skontaktować się z ekspertem, znajdowały się również na „Targach Dobrych Praktyk”.

Przedstawione wydarzenia były dostępne poprzez sieć Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, co zapewniało wszystkim zwiedzającym targi na Web City i uczestnikom konferencji możliwość udziału online oraz interaktywnego kontaktu audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk”, a także aktywnego udziału w konferencji.

 

20-lecie programu „Solidny Partner”

Laureaci nagrodzeni dyplomami programu "Solidny Partner"

POL-ECO-SYSTEM 2015

W dniu 27.10.2015 r., podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług KomunalnychPOL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (wieloletniego, strategicznego partnera programu „Solidny Partner”) pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, zostały wręczone dyplomy uznania programu (obchodzącego w tym roku 20-lecie działalności) nagradzające dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności zarówno w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów oraz organizacji o charakterze samorządowym, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami i biznesem. Wyróżnione zostały również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Dyplomami nagrodzeni zostali:

Międzynarodowe Targi Poznańskie      Międzynarodowe Targi Poznańskie                                                Międzynarodowe Targi Poznańskie


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów WIelkopolski     Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski                                      Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski


Adam Szejnfeld Poseł do Parlamentu Europejskiego      Adam Szejnfeld – Poseł do Parlamentu Europejskiego             Adam Szejnfeld - Poseł do Parlamentu Europejskiego


Miasto Koszalin      Miasto Koszalin                                                          Miasto Koszalin


Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska      Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska                         Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska


Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.      Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.                  Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza


ANDRE ABRASIVE ARTICLES      ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k.               ANDRE ABRASIVE ARTICLES


PROTEKTOR      KBU PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.            PROTEKTOR


NOVUM      Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o.      NOVUM


Zobacz zdjęcia z uroczystości | Zobacz relację wideo | Zobacz prezentację


Konferencja na temat funduszy unijnych

Przeprowadzona została m.in. przez ekspertów z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na temat dostępności funduszy (w szczególności unijnych)  (28.10.15 r.) w perspektywie 2014-2020, sposobów ich pozyskiwania oraz praktycznych zasad realizacji projektów.

Program konferencji

Targi Dobrych Praktyk

Odbyły się również interaktywne prezentacje firm oraz samorządów i innych podmiotów (27-30.10.15) ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (prowadzonych przez firmy), a także inicjatyw i dobrych praktyk samorządów oraz innych podmiotów, promujących działania firm podejmowane w środowisku lokalnym.


Przedstawione wydarzenia miały bardzo szeroki zasięg, co stwarzało korzystne warunki promocyjne:

 • uroczystość otwarcia „POL-ECO-SYSTEM” (ok. 300 osób na sali) była szeroko promowana oraz transmitowana w Internecie poprzez system platformy 
  Web City, a także nagrywana (w wybranym zakresie) w celach promocyjnych,
 • informacja o nich została upowszechniona w różnych serwisach internetowych oraz mediach,
 • były dostępne poprzez sieć Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, co zapewniło wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w tych wydarzeniach, a  zwiedzającym targi na Web City i uczestnikom konferencji również możliwość interaktywnego kontaktu audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk”, a także aktywnego udziału w konferencji

*Dostęp do platformy Web City i organizowanych na niej wydarzeń jest możliwy po jednorazowej rejestracji.