Dołącz

Tak, jesteśmy zainteresowani:

  • udziałem w programie "Solidny Partner".
  • uczestnictwem we wspólnym serwisie internetowym oraz innych działaniach marketingowych i doradczo-szkoleniowych mających na celu promocję programu "Solidny Partner" i jego uczestników oraz współpracę firm.
  • W związku z tym wyrażamy zgodę na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na wykorzystanie wizerunku w rozumieniu odpowiednich przepisów w celu realizacji działań marketingowych związanych z promocją programu „Solidny Partner” i jego uczestników oraz współpracą firm i w celach statystycznych.
  • Zobowiązujemy się do przestrzegania praw autorskich i patentowych chroniących program "Solidny Partner".

Wyrażamy zgodę, na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), na przetwarzanie przez Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego, ul. Wergiliusza 72/1, 60-461 Poznań naszych danych osobowych. Oświadczamy, że poinformowano nas o przysługującym nam prawie dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania lub usunięcia i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez nas dobrowolnie (więcej w Polityka prywatności).

Zasady programu są przedstawione na stronie internetowej. Pełna dokumentacja zostanie udostępniona zainteresowanym po przesłaniu powyższego formularza
(co nie zobowiązuje do dokonania jakichkolwiek opłat). Firmom, które nie zdecydują się na uczestnictwo w programie proponowane są inne formy współpracy
(szersza informacja w portalu biznesowym solidnypartner.eu).
Pola oznaczone * są obowiązkowe.