Historia programu


Program “Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce przez firmę Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego). Był wówczas jedynym w Polsce programem certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie. Tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego były źródłem inspiracji dla powstania inicjatywy. W dotychczas zrealizowanych wersjach programu nagrodzono ponad 1100 laureatów z całego kraju, wśród których znalazło się wiele firm o wysokiej pozycji na rynku.

W 1999 r. inicjatorzy programu, przedstawiciele firm-laureatów oraz instytucji otoczenia biznesu (w gronie założycieli były m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie) utworzyli Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu, które wspólnie z Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego (do końca 2004 r. funkcjonowało pod nazwą Centrum Promocji Biznesu) realizuje nową wersję programu będącą rozwinięciem oryginalnego projektu z 1995 r. (autorstwa Michała Wieczorka) i promuje zrównoważony rozwój oraz rzetelność i odpowiedzialność w działaniu. Promocję programu podjęło również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz inne organizacje i instytucje.

Program „Solidny Partner” i uczestniczące w nim firmy prezentowano na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach, panelach i spotkaniach. Wśród instytucji i organizacji współpracujących przy realizacji programu znalazły się m.in.: Narodowy Bank Polski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (którego Prezes przewodniczył w latach 2001-2003 Kapitule Programu), UNDP w Polsce, Bank Światowy, Związek Banków Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Ceł, Związek Rzemiosła Polskiego i in..

Przeprowadzono również wiele działań upowszechniających informacje o inicjatywie ONZ Global Compact oraz Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), ogłoszonej przez Komisję Europejską. Zapoczątkowało je ogólnopolskie spotkanie Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” zorganizowane w World Trade Center w Poznaniu w  dniu 13.06.2001 r. (było to spotkanie inaugurujące w Wielkopolsce działania obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele urzędów, instytucji, firm i  mediów współpracujących przy realizacji programu “Solidny Partner”, reprezentujący m.in. UNDP w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Celny w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Jednym z wydarzeń inaugurujących funkcjonowanie obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR-u) w Polsce była także uroczystość w siedzibie NBP w Warszawie w dniu 17.12.2001 r., związana z objęciem patronatu honorowego nad programem „Solidny Partner” przez Narodowy Bank Polski i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, połączona z wręczeniem certyfikatów laureatom programu.

Działania promujące rzetelność i odpowiedzialność w biznesie były kontynuowane w latach następnych (także w różnych formach e-marketingu, również z wykorzystaniem portalu solidnypartner.eu i Czytelni). Zyskały one m.in. poparcie Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce – Marc’a Destanne de Bernis oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka.