References


 

SGiPW

MTP

Jerzy Buzek - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego | Solidny Partner

Narodowy Bank Polski (NBP)

2001

ONZ | UNDP

Stefan Mikołajczak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego | Solidny Partner

prof. Leszek Balcerowicz - Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Finansów | Solidny Partner

prof. Leszek Balcerowicz - Wiceprezes Rady Ministrów oraz Minister Finansów | Solidny Partner

Jerzy Buzek - Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej | Solidny Partner