Tabela opłat


Klub Rzetelnego Biznesu Solidny Partner”

(skupia laureatów programu Solidny Partner)​

Opłaty wnoszone przez firmy, przeznaczane na pokrycie kosztów promocji i weryfikacji  

(certyfikaty, dyplomy uznania i in. są przyznawane bezpłatnie)

Roczny przychód

(w mln zł)

Opłata wstępna

(w zł)*

Opłaty miesięczne

(w zł)**

– w okresie jednej edycji rocznej – przysługuje im uprawnienie do posługiwania się znakiem 

i tytułem honorowym „Solidny Partner” z oznaczeniem roku przyznania certyfikatu

– w okresie wielu edycji rocznych – przysługuje im uprawnienie do posługiwania się znakiem

i tytułem honorowym „Solidny Partner” bez oznaczenia roku (w czasie, gdy firma jest weryfikowana),

a po zakończeniu okresu weryfikacji z oznaczeniem lat, w których była przeprowadzana

– więcej Korzyści z uczestnictwa w Klubie

do 2,0 300 150 zł
od 2,0 do 50,0 300 280 zł
ponad 50,0 300 450 zł

Uwaga: w tabeli podano stawki netto, do których należy dodać 23% podatek VAT

* firmy weryfikowane w okresie wielu edycji rocznych są zwolnione (po pierwszym roku) z wnoszenia opłaty wstępnej

** w tabeli podano wysokość opłaty miesięcznej (przy płatności za rok z góry przysługuje 20% zniżki z tego tytułu, w pierwszej edycji rocznej; zniżka 40% w latach następnych);